Goyavier du Chili - Ugni molinae

-10° C

Goyavier du Chili - Ugni molinae
4.50 *Les prix incluent la TVA
Goyavier du Chili
Ugni molinae  -10° C
Hauteur à la livraison: 20 cm
8
Goyavier du Chili
Ugni molinae  -10° C
Hauteur à la livraison: 20 cm